top of page

Wanneer is een arbeidsdeskundig advies noodzakelijk

De W.V.P. geeft aan dat na uiterlijk één jaar de keuze gemaakt moet worden tussen spoor 1 en spoor 2. Die keuze moet onderbouwd worden in een arbeidsdeskundige rapportage. Deze rapportage is nodig bij de toetsing van het re-integratieverslag door UWV.


Daarnaast is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te bevelen bij onduidelijkheid over belasting/belastbaarheid, opbouw van werkzaamheden of moeizaam verlopende re-integratietrajecten. 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt helderheid wanneer er sprake is van langdurige uitval van een werknemer. Dit onderzoek is een ijkpunt zoals de Wet Verbetering Poortwachter (W.V.P.) voorschrijft en door UWV wordt beoordeeld. Een moment waarop alle feiten worden verzameld, meningen worden gehoord en keuzes worden gemaakt over de invulling van de rest van het re-integratietraject.

  • Wat zijn de mogelijkheden van de werknemer om terug te keren bij de eigen werkgever?
  • Op welke wijze is er tot nu vorm aan gegeven en is dit de juiste keuze geweest?
  • Wat zijn de verplichtingen die in het kader van de W.V.P. verwacht mogen worden?
  • Wat, als terugkeer bij de eigen werkgever niet te realiseren is?

Beoordelen van en adviseren over beslissingen van UWV

Adviseren van werkgevers bij deze voor hen meestal bedrijfsvreemde materie en beoordelen van rapportages en beslissingen van UWV op het gebied van WIA, WAO en verplichtingen tijdens de ziektewetperiode.


Is het zinvol én haalbaar om bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van UWV?

De opdrachtgever krijgt een objectief en onderbouwd advies over de te volgen strategie.

bottom of page